Tjänster

Våra tjänster erbjuds inom ramen av ett traditionellt byggföretag, från mindre byggserviceuppdrag till större totalentreprenads projekt. Kunderna är privatpersoner, företag och fastighetsägare som vi på ett lyhört och kostnadseffektivt sätt hanterar hela åtagandet genom våra leverantörer och samarbetspartners inom hela branschens yrkeskategorier. 
Vi åtar oss uppdrag i Norrköping med omnejd.   


Nybyggnation

Nybyggnationer av lösvirkes villor, garage, förråd, fritidshus attefallshus, carport, altan, uterum, staket och plank.

Ombyggnation

Ombyggnationer av bostäder, lokaler,  verkstäder samt övriga fastigheter och byggnader,  invändig och utvändig förändring.   

Energiåtgärd

Fönster och dörrbyte
Tilläggsisolering 

Tillbyggnad

Tillbyggnader av villor och fritidshus 
garage, altaner, uterum.

Renovering

Köksrenovering, Badrumsrenovering och Takbyte.
Totalrenovering av villor och fritidshus.

Byggservice

Reparation och Underhåll av alla typer av fastigheter och  byggnader, utvändigt som invändigt.