Tjänster

Våra tjänster erbjuds inom ramen av ett traditionellt byggföretag, från mindre byggserviceuppdrag till större totalentreprenads projekt. Kunderna är privatpersoner, företag och fastighetsägare som vi på ett lyhört och kostnadseffektivt sätt hanterar hela åtagandet. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners som består av samtliga berörda yrkeskategorier inom branschen. 
Vi åtar oss uppdrag i Norrköping med omnejd.   


Nybyggnation

Nybyggnationer av lösvirkes villor, garage, förråd, fritidshus attefallshus, carport, altan, uterum, staket och plank.

Ombyggnation

Ombyggnationer av bostäder, lokaler,  verkstäder samt övriga fastigheter och byggnader,  invändig och utvändig förändring.   

Plattsättning

Badrum, kök, golv och övriga plattsättningsarbeten.

Tillbyggnad

Tillbyggnader av villor och fritidshus 
garage, altaner, uterum.

Renovering

Kök & Badrumsrenovering, Fönsterbyte och Takbyte.
Totalrenovering av villor och fritidshus.

Byggservice

Reparation och Underhåll av alla typer av fastigheter och  byggnader, utvändigt som invändigt.