Kvalitet och Miljö

Vårat varumärke ska präglas av kvalitet och personlig service.


Kvalitetspolicy

Alla i företaget ska känna ansvar och verka för företagets goda utveckling. Våra kunder är vår viktigaste tillgång och Lindö Bygg AB:s medarbetare ska uppfylla kundernas behov och överträffa deras förväntningar genom god kvalité och personlig service.

Vi gör detta genom att:

  • Alltid bemöta våra kunder utifrån deras behov och önskemål.
  • Sträva efter att alltid välja rätt utförande, material och tjänster som passar kunden och garanterar god kvalité.
  • Erbjuda kvalitetsprodukter, säkra leveranser och god personlig service.
  • Följa lagar, krav och uppdatering av riktlinjer som berör verksamheten.
  • Ständigt arbeta med utveckling som förbättrar verksamheten.Miljöpolicy

Lindö Bygg AB ska bedriva ett långsiktigt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill aktivt medverka till en hållbar samhällsutveckling för oss och våra kommande generationer.

Vi gör detta genom att:

  • Följa lagstiftning och miljökrav som berör verksamheten.
  • Aktivt avfallssortera och återvinna.
  • Effektivisera transporter båda gällande resande samt tjänste- och produktleveranser.
  • Tillsammans med våra leverantörer, underleverantörer, samarbetsparters, kunder och medarbetare arbeta mot en långsiktig och hållbar utveckling.